دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


 
img_yw_news
شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰

اولین جلسه شورای حقوقی دانشگاه برگزار شد.

اولین جلسه شورای حقوقی دانشگاه برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

تغییر مدیریت حقوقی دانشگاه با هدف ارتقا و نوآوری انجام شد

تغییر مدیریت حقوقی دانشگاه با هدف ارتقا و نوآوری انجام شد ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

مدیر امور حقوقی دانشگاه ایران منصوب شد

مدیر امور حقوقی دانشگاه ایران منصوب شد  رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهدی ابراهیمی را به عنوان «مدیر امور حقوقی» منصوب کرد. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸

نشست اجرا و پایش برنامه عملیاتی (HOP) در دانشگاه ایران

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸

برگزاری دومین نشست شورای حقوقی دانشگاه

دومین نشست شورای حقوقی  دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید. ..

ادامه...